امروز پنجشنبه 27 دی 1397      
بهره بردار مجموعه خانه های تاریخی ابرکوه یزد، تأکید کرد:
هفته فرهنگی ابرکوه فرصتی ارزنده برای یادآوری ظرفیت بناهای تاریخی این شهر
مجموعه خانه های تاریخی ابرکوه یزد، نخستین انتخاب برای برگزاری رویداد فرهنگی صندوق احیاء، در شش ماهه اول سال جاری بود که به نحو شایسته ای توانست با هم افزایی دستگاه ها و نهاد های متولی این شهرستان، این برنامه را به اجرا گذارد. رویدادی که در سه محور میراث ناملموس، گردشگری غذا و صنایع دستی، بستری مناسب را برای استقبال شایان توجه گردشگران داخلی و خارجی و بسط و گسترش اهداف فرهنگی صندوق احیاء فراهم آورد.

گفت و گوی پیش رو با سید عبدالغنی عظیمی، عضو هیأت مدیره شرکت گردشگران آفاق روشن ابرکوه و بهره بردار مجموعه تاریخی خانه های ابرکوه محل برگزاری رویدادهای یاد شده انجام شده است که در ادامه می آید:

*تأثیر برگزاری رویداد فرهنگی صندوق احیاء در توسعه گردشگری در شهرهایی نظیر ابرکوه، چه بوده است؟

تعریف رویدادهای فرهنگی برای ۱0 شهر کشور یک ابتکار و ایده بسیار مهم و مؤثر برای تقویت حوزه گردشگری در بناهای تاریخی است و زمینه ساز آن شد که برای نخستین بار در طول یک هفته به صورت مداوم برنامه های متنوعی برای شناساندن ظرفیت های فرهنگی گردشگری دیار کهن ابرکوه فراهم شود .

*میزان استقبال مردمی و گردشگران داخلی و خارجی از این رویداد فرهنگی؟

استقبال مردم به شدت گسترده و غیر منتظره بود آنهم با کمترین تبلیغات که بیشتر تمرکز آن در فضای مجازی بود. این حجم از استقبال را می توان نشانه علاقمندی مردم به فرهنگ و هنر دانست و همچنین در حاشیه این مراسم گردشگران خارجی نیز حضور پر رنگی داشتند و فرصتی فراهم آمد تا آن ها از نزدیک با صنایع دستی، خوراکی های محلی، موسیقی و آئین ها این منطقه آشنا گردند .

*نقش و اثرگذاری مجموعه خانه های تاریخی ابرکوه با محوریت خانه آقازاده در این رویداد فرهنگی، چه بوده است؟

ابرکوه و مجموعه تاریخی آقازاده با اینکه نخستین شهر برگزار کننده رویدادهای نیم سال ۱۳۹۷ بود اما تدبیر فرماندار محترم شهرستان ابرکوه و برگزاری جلسات متعدد باعث گشت این رویداد فرهنگی دایره وسیعتری به خود بگیرد و سایر بناهای تاریخی، ادارات دولتی، نهاد های فرهنگی، هنرمندان و علاقمندان فرهنگ و هنر نیز در اجرای بهتر برنامه ها مشارکت نموده و هر کدام به نحوی نقش ایفا نمایند .

*فرصت ها و چالش های پیش رو را در اجرای این رویداد فرهنگی در چه چیز هایی می بینید؟

هفته فرهنگی ابرکوه فرصت ارزنده ای برای یادآوری ظرفیت ها و سرمایه های فرهنگی و گردشگری این شهر کهن به گردشگران خارجی، مردم، مسؤلان دولتی و بخش خصوصی بود و تمرینی شد جهت اجرای هر چه بهتر این دست فعالیت ها، با توجه به اینکه دهه نخست محرم ابرکوه به طور ویژه و اختصاصی در تقویم رویداد های فرهنگی کشور لحاظ گردیده است از هم اکنون باید برای هر چه بهتر برگزار شدن این رخداد مهم نیز برنامه ریزی نمود .

به عقیده بنده صندوق احیاء میتواند از زنجیره بناهای تاریخی فاخر در سراسر کشور که با همت بخش خصوصی احیاء شده و با الگوی هفته فرهنگی در تحول و رونق اقتصاد فرهنگی و گردشگری کشور نقش جدی ایفا نماید .

در این شرایط ویژه منطقه که انواع دشمنان کوچک و بزرگ مترصد ضربه زدن به ایران یکپارچه هستند و در این شرایط خطیر که مسایلی نظیر کم آبی و چالش های اقتصادی پیش روی کشور قرار دارد، شاید یکی از معدود راه های نجات بخش، صنعت گردشگری باشد .

حقیقتا چه تبلیغی بهتر از بازدید و اقامت گردشگران در بناهایی با شکوه در شهر های مختلف کشور میتواند ایران آرام، تاریخی، زیبا و با ثبات را با مردمانی مهمان نواز به جهانیان معرفی نماید؟چه فعالیتی مانند احیاء ابنیه تاریخی میتواند مصداق حقیقی و عینی اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی، باشد؟1397/2/8

کلید واژه: