امروز پنجشنبه 2 اسفند 1397      
مدیرعامل صندوق احیاء خبر داد:
تأسیس آکادمی صندوق احیاء با محوریت آموزش، ترویج و نشر
مدیرعامل صندوق احیاء بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی از تأسیس آکادمی این صندوق با محوریت سه بخش «انتشارات، کتب و نشریه»، «آموزش» و «تحقیق و ترویج» خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پرهام جانفشان در تشریح دلایل تأسیس آکادمی صندوق احیاء، افزود : با توجه نقش حاکمیتی صندوق احیاء در زمینه درحوزه مسایل مربوط به مرمت،احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی در کشور تصمیم بر آن شد بخشی به نام آکادمی برای پیشبرد اهداف صندوق، در سه بخش یاد شده فعالیت های خود را آغاز کند .

وی در همین راستا، افزود: تمام تلاش ما این است که هر سه حوزه یاد شده به صورت مستقل از نظر مالی اداره شود و بتوانند خودشان درآمدزا باشند و هزینه هایشان را از محل درآمدهایشان پرداخت کنند. در واقع بخش های زیر مجموعه آکادمی از نظر مالی به بدنه صندوق احیاء متصل نیستند و به صورت مستقل اداره خواهد شد .

جانفشان با بیان اینکه بین المللی شدن فعالیت های احیاء بناهای تاریخی، بخشی از اهداف تشکیل آکادمی این صندوق است، ادامه داد: در تلاش هستیم در ذیل آکادمی اتاق فکری را ایجاد کنیم که بتواند با تولید فکر، تولید ارزش افزوده نیز بکند. این اتاق فکر موارد قانونی و ساختاری اش در وهله اول در هیئت مدیره بررسی می شود و در مرحله آخر در هیئت امناء در مورد آن تصمیم گیری می شود .

مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، در مورد دایره فراگیری مسایل آموزشی آکادمی صندوق احیاء، ادامه داد: دراین حوزه تمام تلاشمان این است که آموزش هایمان به صورت کارگاهی ودر قالب تعامل دوسویه برگزار بشود و از اینکه بخواهیم صرفاً به برگزاری یک دوره آموزشی بدون درنظرگرفتن خروجی آن اکتفا کنیم، پرهیز خواهد شد .

رییس هیئت مدیره صندوق احیاء، افزود: دوره های آموزشی نظیر مدیریت استراتژیک، دوره های مهارت های اجتماعی و سایر دوره های تخصصی با موضوعیت مباحث سرمایه گذاری، فنی، حقوقی و غیره در آکادمی در دستور کار قرار خواهد شد .

پرهام جانفشان ادامه داد: در بحث انتشارات، کتب و نشریه نیز همانطور که در گذشته به آن پرداخته شد، اولین شماره از نشریه تخصصی احیاء و تنها نشریه تخصصی این حوزه در حال حاضر در کشور در دسترس عموم قرار گرفته است و در آتی اقداماتی نظیر چاپ کتب تخصصی نیز در دسترس قرار خواهد گرفت .

وی،خاطرنشان کرد: در بحث تحقیق و ترویج نیز که بیشترین تمرکز ما بر این حوزه خواهد بود ما مسلمأ نیازمند یک سری زیر ساخت ها هستیم که اهداف متعالی ترسیم شده برای صندوق احیاء را جامع عمل بپوشانیم در واقع ما در این حوزه باید آسیب هایمان را شناسایی کنیم و وقتی آسیب ها را شناختیم راهکارهای مرتفع ساختن آن ها و راهبرد های رسیدن به اهدافمان را ترسیم خواهیم کرد .

جانفشان در پایان تصریح کرد: ما برای رسیدن به اهدافمان نیازمند ایجاد مزیت های رقابتی، ارزش های افزوده منحصر به فرد، اشراف جامع به توانمندی ها، سودآوری، افزایش کیفیت خدمات، کشف فرصت ها، عقد تفاهمنامه ها با سازمان های دولتی و مردم نهاد و مسایلی از این دست هستیم که با اتکا به فعالیت های حوزه تحقیق و ترویج آکادمی به آن ها خواهیم پرداخت.


1397/2/9

کلید واژه: