امروز پنجشنبه 2 اسفند 1397      
توسط صندوق احیاء بناهای تاریخی:
13بنای تاریخی در 8 استان کشور به مزایده گذاشته شد
صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، 13 بنای تاریخی در 8 استان کشور را به مزایده گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در این دور از مزایده واگذاری بناهای تاریخی خانه های معبودی، سرخه ای و ناصح زاده تبریز و خانه امیرارشد ورزقان آذربایجان شرقی، خانه های بخردی و آبشنگ اصفهان، حمام پیرزرگر اردبیل، قلعه کنجانچم ایلام، کاروانسرای ایوانکی استان سمنان، کاروانسرای زعفرانیه سبزوار و کاروانسرای مهر جاده شاهرود سبزوار استان خراسان رضوی، خانه فیض مهدوی کرمانشاه و خانه افشاریان شیراز استان فارس را به مزایده گذاشته شده اند .

بر این اساس متقاضیان شرکت در این مزایده، ظرف مدت10روز از تاريخ نشر آگهي حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 29/2 /97 مهلت دارند اسناد مزايده را از دبيرخانه كميسيون مزايده صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان عمارت مسعودیه ساختمان صندوق احیاء تلفن 33992016-021 يا پايگاه اينترنتي صندوق احياء و يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات دريافت نمايند. متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي‌بايست نماينده خود را كتباً به دبيرخانه مذكور معرفي نمايند .

شرکت‌کنندگان در مزایده باید ظرف مدت 10روز از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد، حداکثر تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 12/3/97 مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند .

تاريخ گشايش پاکت الف و ب روز یکشنبه مورخ 13/3/97 راس ساعت 11 در محل دفتر مرکزی صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان عمارت مسعودیه ساختمان صندوق احیاء خواهد بود.

متقاضیان می توانند اطلاعات بیشتر را از طریق سایت chre.ir دریافت کنند .1397/2/16

کلید واژه: