امروز پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398      
بازدید مدیرفنی و ناظر ستادی صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان مرکزی
مدیرفنی و ناظر ستادی صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی از کاروانسرای دودهک دلیجان، خانه خاکباز و حسن پور اراک و کاروانسرای ورده زرندیه استان مرکزی، بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در جریان این بازدید که با حضور ابوالفضل عبیدی مدیر فنی صندوق احیاء و مژده اشراقی ناظر ستادی این صندوق در استان مرکزی انجام شد، بناهای تاریخی یاد شده مورد بازدید قرار گرفت.

بنابر اعلام ناظر ستادی صندوق احیاء، فعالیت های مرمتی کاروانسرای دودهک توسط سرمایه گذار، در حال انجام است.

همچنین خانه خاکباز اراک نیز با توجه به مرمت های انجام شده به زودی به چرخه بهره برداری وارد می شود.

خانه حسن پور اراک دیگر بنای واگذار شده صندوق احیاء در استان مرکزی است که مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین در سفر تیم فنی صندوق احیاء به استان مورد اشاره، کاروانسرای ورده زرندیه ساوه نیز به عنوان فرصت آتی سرمایه گذاری این صندوق مورد بررسی قرار گرفت.1397/2/29

کلید واژه: