امروز پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398      
میراث حافظه تاریخی یک ملت

میراث فرهنگی و مستند ، حافظه ملی یک کشور محسوب می شوند در واقع در دوره مدرن کنونی هویت و اصالت شهر ها نشات گرفته از میراث آن شهر هاست. امروز در دیدگاه های کنونی مفهوم میراث فرهنگی فراتر از المانها و یادمان های تاریخی رفته و به نوعی به همه دستاوردهای بشری از گذشته تا کنون مربوط می شود.

بیتی از اشعار سعدی بر اهمیت این موضوع تاکید می کند.

قوت حافظه گر راست نیاید در فکر/ عمر اگر صرف شود در سر تکرار چه سود؟

اکنون با همه ظرفیت ها و ارزش هایی موجود در ابنیه تاریخی چیزی که به چالش این روزهای ایران تبدیل شده حفظ این ارزش ها برای نسل های آینده است اما این دغدغه مختص این کشور نیست بلکه به یک دغدغه جهانی تبدیل شده امسال در تاریخ 18 آوریل همزمان با ۲۹ فروردین روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی موسسه ایکوموس که از موسسات تخصصی یونسکو است شعار سال ۲۰۱۸ خود را با عنوان میراث برای نسل ها انتخاب کرد و این شعار وظیفه را تا حدی برای دغدغه مندان این حوزه بالا برد تا راهبرد موثرتری برای حفظ این میراث ارزشمند بشری در پیش گیرند.

موضوعی که بزرگان حوزه میراث فرهنگی ایران بر روی آن اتفاق نظر دارند برگشتن جریان زندگی در این ابنیه تاریخی است که تنها در صورتی محقق خواهد شد که این دغدغه در عموم جامعه فراگیر شود هرجا خود مردم متولی یک کار باشند قطعا نتیجه بخش خواهد بود .

تحقق عمومیت بخشیدن به فرهنگ احیاء و انتقال فرهنگ های بومی منطقه ای یکی از اهداف اصلی احیاء این بناهاست چون یکی از پارمتر های مهم در ارزشمند شدن تاریخ یک کشور فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، سنت ها، آداب و رسومی است که از گذشته به جای مانده و به عنوان میراث ناملموس این کشور در‌اشاعه فرهنگ به سایر کشور ها موثر خواهد بود.

عمومیت بخشیدن به فرهنگ احیاء و آموزش به نسل امروز و اهمیت حفظ این میراث بی بدیل، حافظه تاریخی ایران را برای نسل های آینده حفظ خواهد نمود این مدل کاری اکنون در بسیاری از کشور های دنیا که دارای تاریخ کهن می باشند در حال انجام است چرا که دولت ها به تنهایی توان مرمت همه ابنیه کشور را ندارند. از این رو صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی اجرای این استراتژی یعنی واگذاری بهره برداری این ابنیه را به سرمایه گذاران بخش خصوصی به عهده دارد. واگذاری بناهای تاریخی که در معرض خط نابودی هستند به بخش خصوصی برای احیاء زندگی در این بناها که تنها با حضور مردم در این بناها میسر می شود.

یونسکو در راستای حفظ میراث ارزشمند برای آیندگان است جایزه جیکجی را برای افراد یا موسساتی که در حفاظت از میراث‌های مستند و دسترسی به آنها تلاش کرده‌اند اعطا می کنند این موضوع نشان دهنده سطح اهمیت این موضوع برای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ( UNESCO ) است.

روز جهانی موزه که هر ساله 18 May توسط شورای بین‌المللی موزه ( ICOM ) برگزار می‌شود همزمان با هفته میراث فرهنگی پرداختن به این موضوع که موزه به عنوان نهادی که در خدمت توسعه جامعه است که میراث ملموس و ناملموس بشریت را در هر کشور نگهبانی می‌کند.

یکی از راه های نتیجه بخش برای گسترش این موزه ها استفاده از بناهای تاریخی احیاء شده توسط بخش خصوصی است که از نمونه های موفق آن خانه مستوفی شوشتر استان خوزستان است که علاوه بر جاری شدن جریان زندگی در این بناها تاریخ و فرهنگ آن منطقه در موزه ای که در آن بنا راه اندازی شده در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در آخر می توان نتیجه گرفت اهمیت حفظ میراث فرهنگی، ناملموس و ارزش های یک جامعه که از ماموریت های و چالش های این سال های یونسکو است بدون کمک و خواست مردم به تنهایی توسط دولت ها ممکن نیست به امید ماندگاری حافظه تاریخی مردم ایران ...

سید امین صانعی مهری

مدیر روابط عمومی صندوق احیاء وبهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی1397/3/1

کلید واژه: