امروز پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398      
بازدید مدیرعامل صندوق احیاء از کاخ شهرستانک البرز
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با همراهی مشاور مدیرعامل و رییس امور نظارت و کنترل پروژه و مدیر فنی این صندوق، از کاخ شهرستانک استان البرز بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در جریان این بازدید پرهام جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء، خشایار نیکزاد مشاور مدیرعامل و رییس امور نظارت و کنترل پروژه و ابوالفضل عبیدی مدیر فنی این صندوق از مراحل مرمت این بنای تاریخی دیدن کردند و نماینده سرمایه گذار نیز به ارائه توضیحاتی در مورد روند اجرایی عملیات مرمت و موارد پیش­رو در این زمینه پرداخت.

م بلغ تعیین شده برای آماده سازی و احیاء این بنا 8 میلیارد تومان بوده و هم اکنون عملیات اجرایی مرمت این بنای تاریخی منطبق با طرح مصوب شورای فنی صندوق احیاء در حال اجرا است.

مشاور این بنا بالغ بر یک سال جهت تهیه طرح مرمت و احیاء کاخ شهرستانک فعالیت کرده و مطالعات آسیب شناسی و طرح مرمت و احیاء این بنا نیز در نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء به تصویب رسیده است .

مدت زمان انجام عملیات اجرایی مرمت و احیاء این پروژه سه سال تعیین شده است. موقعیت قرار گرفتن این پروژه و حجم آسیب های وارده در گذر زمان، نیازمند زمان و دقت بالا در فرآیند مداخلات مرمتی را دار د .

لازم به ذکر است، در جریان این بازدید مدیرعامل صندوق احیاء تذکرات لازم جهت سرعت در پیشرفت فیزیکی پروژه و ارائه برنامه فاز به فاز و زمانبندی بهره برداری را به سرمایه گذار داد.


1397/3/7

کلید واژه: