امروز پنجشنبه 2 اسفند 1397      
در شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء انجام شد:
تصویب طرح مرمت و احیاء خانه امینیان کرمان
در نشست شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء بناهای تاریخی کلیات طرح مرمت و احیاء خانه امینیان به تصویب اعضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در نشست روز سه شنبه مورخ 12/4/97 شورای فنی و اقتصادی که ساعت 15 این روز با حضور اعضای شورای یاد شده، معاون میراث فرهنگی استان سمنان و نماینده میراث فرهنگی استان کرمان، نماینده شرکت­ های سرمایه­ گذار و ناظران استانی صندوق احیاء در استان کرمان و سمنان آغاز شد، طرح مرمت و احیاء خانه امینیان به تصویب اعضا رسید .

همچنین در موضوع سازه کاروانسرای وکیل مقرر شد مشاور طرح مرمت مطالعات تکمیلی را در جلسه بعدی به اعضای شورا ارائه کند.

در همین راستا، در مورد کاروانسرای میاندشت، که شامل سه کاروانسرای قاجاری، کاروانسرای صفوی و کاروانسرای خشتی است اعضا مقرر کردند که کاروانسرای قاجاری با رعایت ضوابط مرمت و احیاء شود، مطالعات کاروانسرای خشتی طی یک ماه آینده به این شورا ارائه شود و کاروانسرای صفوی چون آماده بهره برداری است به صورت موقت و مشروط بهره­برداری و طرح تکمیلی ظرف مدت یک ماه به صندوق احیاء ارائه شود.

شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی با حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شده و وظیفه بررسی و تصویب طرح های مرمت و احیاء بناهای واگذار شده صندوق احیاء را برعهده دارند .1397/4/13

کلید واژه: