امروز پنجشنبه 30 آبان 1398      
برگزاری دویست و چهل و چهارمین نشست هیئت مدیره صندوق احیاء
دویست و چهل و چهارمین نشست هیئت مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، این نشست با محوریت انتشار فراخوان مزایده هفت بنای تاریخی در روزهای پیش رو و بررسی معیارها و ضوابط ارزیابی کمیته فنی و بازرگانی صندوق احیاء، برگزار شد .

کاروانسرای گویجه بل و جانانلو در استان آذربایجان شرقی، کاخ خوش ییلاق گلستان، رباط شریف آباد و کاروانسرای سنگ بست خراسان رضوی، خانه زرشکیان کرمانشاه و خانه کاشفی یزد، هفت بنایی است که به زودی فراخوان مزایده آن ها در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد .

معیارها و ضوابط ارزیابی «کمیته فنی و بازرگانی کمیسیون معاملات صندوق احیاء با محورهای «ارزیابی کیفی توان مالی و اعتباری»، «ارزیابی کیفی توان فنی»، «ارزیابی کیفی توان بهره برداری»، «ارائه مدارک مثبته و معتبر بودن»، «ارزیابی کیفی توان مالی و اعتباری»، «ارزیابی کیفی توان فنی»، «ارزیابی کیفی توان بهره برداری» و «ارائه مدارک مثبته و معتبر بومی بودن»مورد بررسی اعضای هیئت مدیره قرار گرفته است.


1397/4/27

کلید واژه: