امروز شنبه 3 فروردين 1398      
دوره آموزشی تهیه طرح های امکان سنجی برای صندوق احیاء برگزار شد:
دوره آموزشی تهیه طرح¬های امکان¬سنجی و توجیه اقتصادی (Feasibility Study) برای کارکنان صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، این دوره با آموزش «کامفار» ( COMFAR )نرم افزار تخصصی نوشتن طرح های امکان سنجی برگزار شد، این نرم افزار ابزاری برای ارزیابی مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است که توسط آن می‌توان شاخص‌های مالی پروژه‌ها را محاسبه و تحلیل کرد، تأثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را بر فرایند مالی طرح مورد سنجش قرار داد و در نهایت درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه، تصمیم‌گیری کرد.

کارکنان مرتبط با این حوزه کاری به مدت 32 ساعت و طی چهار هفته در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تحت آموزش قرار گرفتند.

در پایان این دوره آموزشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گواهینامه به پرسنل اعطا می شود.


1397/5/21

کلید واژه: