امروز سه شنبه 25 تير 1398      
به منظور احیا، مرمت و بهره برداری مدت معین:
خانه سرخه ای توسط صندوق احیاء، به سرمایه گذار بخش خصوصی تحویل شد
مراسم تحویل و تحول « خانه سرخه ای» تبریز مرکز استان آذرباییجان شرقی با حضور مسئولان میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی این استان، سرمایه گذار بخش خصوصی و نمایندگان صندوق احیاء برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، مراسم تحویل و تحول « خانه سرخه ای» استان آذربایجان با حضور جابر نوروزی، حامد مهدانیان و امیر حسین جوادی نمایندگان صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، علیرضا قوچی نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان، علی صدقی سرمایه گذار و بهره بردار بخش خصوصی انجام شد   .

بازگشایی پاکت ج این بنای تاریخی چندی پیش در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی انجام شد و با اعلام نام برنده و پس از طی مراحل قانونی این بنا تحویل علی صدقی برنده مزایده این بنای تاریخی شد   .

بنای تاریخی یاد شده، به مدت 21 سال واگذار شده، هزینه مرمت آن 700میلیون تومان بوده و اجاره ماهیانه در نظر گرفته شده برای آن 700هزارتومان است.


1397/5/30

کلید واژه: