امروز سه شنبه 25 تير 1398      
بازدید مدیرعامل صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان لرستان
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی روز سه شنبه 20 شهریور ماه از بناهای تاریخی و فرهنگی استان لرستان بازدید بعمل آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در جریان سفر پرهام جانفشان به استان لرستان با همراهی سید امین قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  لرستان،   حجت الله یار محمدی رییس اداره شهرستان بروجرد، علی کاظمی؛ مدیر سرمایه گذار و خشایار نیکزادفر؛ سرپرست مدیریت فنی و اجرایی  صندوق احیاء بناهای تاریخی انجام شد،  بازدید کنندگان از نزدیک در جریان آخرین وضعیت بناهای تاریخی استان لرستان قرار گرفتند.

در ادامه این سفر از خانه مغیث الاسلام، خانه مصری، خانه طباطبائی، خانه بیرجندی، خانه بزرگمهری و خانه مستطاب الدعوه از جمله بناهایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند.

لازم به ذکر است؛ خانه مغیث الاسلام يكي از زيباترين   منازل قديمي ساخته شده در بروجرد قديم از جمله بناهای واگذار شده و در حال مرمت صندوق احیاء است.  

یکی دیگر از بناهای واگذار شده صندوق احیاء به بخش خصوصی خانه دو طبقه  مصری با قدمت مربوط به قاجاریه است که در شهر بروجرد واقع شده و در حال مرمت است.

در پایان این سفر همچنین پرهام جانفشان مدیر عامل صندوق احیاء و سید امین قاسمی مدیر کل میراث فرهنگی استان   در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در بناهای تاریخی شهر بروجرد به تبادل نظر پرداختند .


 


1397/6/20

کلید واژه:پرهام جانفشان،استان لرستان،بناهای تاریخی