امروز پنجشنبه 30 آبان 1398      
مشاور مدیرعامل صندوق احیاء در امور اقتصادی در بازدید از بناهای تاریخی خوزستان:
احیاءبناهای تاریخی نقش اثربخشی در اقتصاد مقاومتی درونزا و برون نگر دارد
مشاور مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در امور اقتصادی و بازرگانی از بناهای تاریخی استان خوزستان بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، بهمن عسگری در جریان این بازدید از خانه ماپار اهواز، کاروانسرای افضل و خانه مستوفی شوشتر بازدید به عمل آورد.

وی در همین راستا، افزود: خانه ماپار،کاروانسرای افضل و خانه مستوفی شوشتر هم اکنون در حال ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی بوده و کارگاه­های صنایع دستی نیز در سطوح مختلف در این بناها مشغول فعالیت هستند.

عسگری، با بیان اینکه در جریان بازدید از این بناهادغدغه های صندوق احیاء به منظور ارتقاء سطح برهوری، به اطلاع بهره برداران رسید، خاطرنشان کرد: در کاروانسرای افضل هنرمندان صنایع دستی و کارگاه­های این حوزه مشغول به فعالیت است و فروشگاه­های صنایع دستی محصولات خوبی را برای عرضه به عموم علاقه مندان تولید می کنند.

مشاور مدیرعامل صندوق احیاء، افزود: با تولید صنایع دستی با کیفیت و متناسب با نیاز جامعه می توان راه خود رابرای دستیابی به بازارهای هدف باز کرد و با صادرات این محصولات زمینه اشتغال و توسعه به نحو شایسته فراهم خواهد شد .

عسگری، در پایان یادآور شد: احیاءبناهای تاریخی و بهره برداری مبتنی بر اشتغالزایی حداکثری نقش اثربخشی در اقتصاد مقاومتی درونزا و برون نگر دارد.1397/11/3

کلید واژه: