امروز پنجشنبه 30 آبان 1398      
مزایده خانه حیرانی یزد به ایستگاه پایانی رسید
با بازگشایی پاکت های (ج) مزایده بنای تاریخی خانه حیرانی استان یزد، برنده این مزایده مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، بر این اساس سید مرتضی نقیبی به عنوان برنده مزایده واگذاری «خانه حیرانی » یزد معرفی شد .

کاربری این بنای تاریخی فرهنگی - صنایع دستی تعیین شده است .

این بنای تاریخی با هزینه مرمت 320 میلیون تومان به مدت 10 سال و با اجاره 3 میلیون 200 هزار تومان به بخش خصوصی واگذار شد.

برنده مزایده بعد از طی مراحل قانونی و تائید صلاحیت فنی می توانند بناهای تاریخی یاد شده را برای شروع عملیات مرمت و احیا در اختیار بگیرند .


1397/11/7

کلید واژه: