امروز پنجشنبه 30 آبان 1398      
انتشار فراخوان عمومی مزایده کاروانسرای گز توسط سازمان میراث فرهنگی
پیرو انتشار فراخوان عمومی شناسایی و انتخاب سرمایه گذار در راستای واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ایی سازمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بخش غیر دولتی، مرمت و احیاء، نگهداری و حق بهره برداری کاروانسرای شاه عباسی گز واقع در استان اصفهان به مزایده گذاشته می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کشور در نظر دارد عملیات مرمت و احیاء، تکمیل، بهسازی، نگهداری و حق

بهره برداری کاروانسرای گز اصفهان را با شرایط مندرج در اسناد فراخوان به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

کاربری تعیین شده برای این بنای تاریخی فرهنگی، اقامتی و پذیرایی است. علاقه مندان برای آگاهی از شرایط این مزایده می توانند به سایت ichto.ir مراجعه کنند.1397/11/29

کلید واژه: