امروز سه شنبه 25 تير 1398      
بازدید مدیر فنی صندوق احیاء از بناهای تاریخی استان مازندران
مدیرفنی و ناظر ستادی صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی از ابنیه تاریخی استان مازندران بازدید کردند.

به گزارش صابتا، در جریان این بازدید خشایار نیکزاد و فائزه فاطمی از کاخ چای خوران چالوس و خانه منوچهری آمل استان مازندران بازدید به عمل آورد .

در جریان این بازدید مدیر فنی صندوق احیاء با محمـدناصر زندی فرماندار چالوس دیدار کرد و در این دیدار تصمیماتی در مورد همکاری های میان بخشی درباره پیشبرد روند سرمایه گذاری و بهره برداری از کاخ چایخوران مطرح شد.

خشایار نیکزاد در اینباره افزود: کاخ چایخوران ظرفیت تبدیل به مرکز فرهنگی را دارد و خوشبختانه میان صندوق احیاء و مجموعه مدیران شهری چالوس اتفاق نظر مثبتی در اینباره وجود دارد.

همچنین بنا بر اعلام مدیرفنی صندوق احیاء عملیات مرمت خانه منوچهری آمل نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و این بنای تاریخی به زودی ورد مرحله بهره برداری می شود.1397/11/30

کلید واژه: