امروز پنجشنبه 30 آبان 1398      
تحویل خانه سرهنگ بخردی استان اصفهان توسط صندوق احیاء به سرمایه گذار بخش خصوصی
مراسم تحویل و تحول بنای خانه سرهنگ بخردی استان اصفهان با حضور مسئولان میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی این استان، سرمایه گذاران و نمایندگان صندوق احیاء برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، این مراسم تحویل و تحول با حضورحامد مهدانیان، بابک سیدی و  امیرحسین جوادی به عنوان نمایندگان صندوق احیاء ، نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و  مجتبی محمدی سرمایه گذار بنای یاد شده انجام شد .

بازگشایی پاکت ج این بناهای تاریخی چندی پیش در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی انجام شد و با اعلام نام برنده و پس از طی مراحل قانونی این بناها تحویل سرمایه گذاران این بناهای تاریخی شد .

خانه بخردی  با هزینه مرمت 32 میلیارد  ریال به منظور احیاء، مرمت و بهره برداری مدت معین به  مدت 16سال به سرمایه گذار بخش خصوصی تحویل شده است.

 
1397/12/28

کلید واژه: