امروز پنجشنبه 23 مرداد 1399      
بررسی طرح مرمت و احیای سه بنای تاریخی کشور در شورای فنی صندوق احیا
در جلسه شورای فنی- اقتصادی صندوق احیاء طرح مرمت و احیاء خانه سرخه­ای استان آذربایجان شرقی، خانه فاطمی استان اصفهان و خانه تدین استان سمنان بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، جلسه شورای فنی- اقتصادی صندوق احیاء با بررسی پرونده‌های خانه تاریخی سرخه­ایی تبریز استان آذربایجان شرقی، خانه فاطمی نایین استان اصفهان و خانه تدین سمنان تشکیل شد .

در این جلسه، طرح احیاء و مرمت خانه سرخه­ایی با حضور مشاور، سرمایه گذار و معاون میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی بررسی و در نهایت به تصویب اعضای شورای فنی و اقتصادی رسید .

همچنین با حضور معاون میراث فرهنگی استان اصفهان و نماینده سرمایه­گذار، کلیات طرح لکه­گذاری احیاء خانه فاطمی بررسی و راهکارهای لازم برای مرمت این بنای تاریخی طبق برنامه زمان بندی برنامه ریزی ارائه شد.

در ادامه این جلسه طرح لکه گذاری احیاء خانه تدین سمنان نیز بررسی شد و به تصویب اعضای شورا رسید.

اعضای شورای فنی اقتصادی صندوق احیا بناهای تاریخی شامل اکبر تشکری‌نیا، سید محسن امامی، فریبرز دولت آبادی، حسین رایتی مقدم، سید امیر مهدی محمد حجازی و هادی احمدی مدیر کل دفتر حفظ و احیا بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی و همچنین مسئولان صندوق احیا متشکل از خشایار نیکزاد فر مدیر فنی و اجرایی هستند .

این شورا وظیفه بررسی و تصویب طرح های مرمت و احیای بناهای واگذار شده صندوق احیا را برعهده دارد .1398/2/25

کلید واژه: