امروز پنجشنبه 3 مهر 1399      
مدیرعامل صندوق احیاء، از بناهای تاریخی شهر تهران بازدید کرد
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با هدف بازدید میدانی از شرایط بناهای واگذار شده موسسه متبوع خود و همچنین بررسی ظرفیت های موجود برای اجرای شدن واگذاری های آتی، تعدادی از ابنیه تاریخی شهر تهران بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، هادی میرزائی در همین راستا از خانه نظامیه، خانه امام جمعه، خانه سعادت خواه(اتاق آیینه)، خانه جلال آل احمد، خانه رضاخان، خانه سرهنگ ایرج، خانه نصیرالدوله و ساختمان کوشک شهر تهران بازدید کرد.

امکان سنجی بناهای تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی دارای صلاحیت و همچنین بررسی وضعیت بهره برداری از بناهای واگذار شده صندوق احیاء از جمله اهداف این بازدید عنوان شده است.1398/5/15

کلید واژه: