امروز دوشنبه 5 خرداد 1399      
مدیرعامل صندوق احیاء با رییس پلیس پیشگیری کشور دیدار کرد
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با رییس پلیس پیشگیری کشور دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در ابتدای این دیدار هادی میرزایی با بیان اینکه ایجاد فضای رقابتی و شفاف در واگذاری بناهای تاریخی یکی از محور های مهم در انجام فعالیت های صندوق احیاء است، گفت: افزایش تعاملات و همکاری ها با متولیان امنیت و نظم کشور، نقش مهمی در ارتقاءفعالیت های مرتبط با ابینه تاریخی کشور دارد.

وی، خاطرنشان کرد: امروز صندوق احیاء به سبب وظایفی که قانون گذار در اختیار آن قرار داده است، یکی از طلایه داران حفظ هویت تاریخی و فرهنگ کشورمان است و ما امیدواریم با توسعه اقدامات در حوزه کاری مان به نحو شایسته بتوانیم این وظایف خطیر را به سرمنزل مقصود برسانیم.

میرزائی، با قدردانی از اهتمام ویژه رییس پلیس پیشگیری در حفاظت از میراث فرهنگی کشورمان، تصریح کرد: علاوه بر حفاظت از ابنیه تاریخی کشور، حفظ امنیت گردشگران و بازدید کنندگان بناهای تاریخی، عامل مهمی در رونق هر چه بیشتر گردشگری تاریخی است.

در ادامه این دیدار سردار محمد شرفی، ضمن قدردانی از فعالیت های انجام گرفته توسط مدیرعامل صندوق احیاء، تصریح کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و به طبع آن ابنیه تاریخی کشور همواره یکی از مهمترین دغدغه های حوزه مرتبط در پلیس پیشگیری بوده و ما امروز شاهد همکاری های موثری در این زمینه هستیم.

سردار شرفی، ادامه داد: استفاده از ظرفیت گردشگری به منظور ایجاد اشتغال و افزایش سهم درآمد ملی از راه هایی غیر از فروش نفت، گام مهمی برای توسعه کشور است و به طور حتم به دلیل ویژگی های خاص کشورمان بناهای تاریخی نقش ارزشمندی در رونق گردشگری دارند.1398/5/26

کلید واژه: