امروز چهارشنبه 18 تير 1399      
مدیرعامل صندوق احیاء در نشست با دانشگاهیان اصفهان، عنوان کرد:
حفظ اصالت بنا، خط قرمز ما در مراحل سه گانه احیاء، مرمت و بهره برداری است
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در نشست با دانشگاهیان حوزه مرمت، معماری و تاریخ استان اصفهان، گفت:حضور پویای جامعه دانشگاهی در احیاء بناها و مجموعه های تاریخی، راهگشای باززنده سازی این بناها خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، هادی میرزایی در نشست «نقش اثربخش جامعه دانشگاهی در توسعه و ترویج فرهنگ احیاء بناهای تاریخی» که با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: حفظ شأن و اصالت بنای تاریخی خظ قرمز ما در مراحل سه گانه مرمت، احیاء و بهره برداری است.

وی در همین راستا، ادامه داد: احیاء بناهای تاریخی صرفا مرمت ظاهری یک اثر نیست بلکه باید برای زنده ساختن مجدد یک بنا، روح آن و دوره تاریخی ساخت نیز با دقت مورد توجه قرار گیرد.

میرزائی ادامه داد: برای تحقق بخشیدن به این نکته علاوه بر استفاده از مصالح متناسب با دوره تاریخی، باید تجهیز مناسب نیز مورد توجه قرار گیرد.

رییس هیئت مدیره صندوق احیاء، افزود: ما معتقدیم استفاده از ظرفیت دانشگاه برای ارتقاء سطح عملکردی صندوق امری لازم است و ما تلاش کرده ایم با تشکیل بخش هایی نظیر آکادمی از این ظرفیت بیش از پیش بهره بجوییم.

وی، با بیان اینکه برگزاری چنین نشست هایی در شناسایی متخصصان حوزه مرمت نقش بسزایی دارد، یادآور شد: سرمایه اصلی ما نیروی انسانی متخصص است که ما در ایران در این حوزه بسیار غنی هستیم.

در ادامه این نشست، عیسی اسفنجانی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، تصریح کرد: در احیاء بناهای تاریخی همانطور که مهندس میرزائی نیز اشاره کردند، اصل اصالت و حفظ موجودیت تاریخی و هویتی اثر است و حفاظت، تعمیر معاصر سازی بر تعویص، تخریب و نوسازی رجحان دارد.

وی ادامه داد: استفاده از پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی، امری اثربخش در پویایی هر چه بیشتر فرآیند احیاء بناهای تاریخی خواهد بود.

اسفنجانی، خاطرنشان کرد: مستند سازی و مستند نگاری در طول مراحل مرمت از دیگر شاخصه هایی است که نیاز به اهتمام جدی در حوزه یاد شده دارد و تجربه ها و مهارت های اجرایی باید ثبت و ضبط شود.1398/5/26

کلید واژه: