امروز چهارشنبه 20 فروردين 1399      
پاسخی به یک اشتباه فاحش
پیرو انتشار خبر «انتقاد خانواده آل احمد برای آگهی فروش منزل پدری؛وزارت تازه تاسیس به جای حفظ میراث فرهنگی دنبال حذف آن افتاده است»، با ابراز تأسف شاهد انتشار خبری با تأکید بر واژه اشتباه «فروش خانه جلال احمد» در آن رسانه محترم بوده ایم که از اساس بر مبنای اطلاعات نادرست نگارش شده است، اطلاعاتی که منشا آن ناآگاهی نگارنده از حوزه میراث فرهنگی و موسسات و بخش های مختلف مرتبط این حوزه و وظایف و کارکردهای آنها است.


به همین منظور جهت ابهام زدایی از اقدام انجام شده به اطلاع می¬رساند که صندوق احیاء در طول 14 سالی که از زمان تأسیس آن بر اساس بند «ز» ماده 114 قانون چهارم توسعه می¬¬گذرد، هیچگاه بنایی را به فروش نرسانده و دایره اقدامات صندوق همانطور که در متن خبر نیز بر آن تأکید شده است همواره واگذاری حق بهره¬برداری مدت معین بعد از احیاء و مرمت ابنیه تاریخی توسط بخش خصوصی است.
در همین راستا نگاه دقیق تر به متن خبر منتشر شده نیز می¬توانست ابهامات بوجود آمده را به نحو مقتضی برطرف سازد، در خبری که در تاریخ هفتم مهرماه جاری با تیتر  «مدیرعامل صندوق احیاء اسامی 54 بنای آماده واگذاری خود را اعلام کرد» توسط روابط عمومی صندوق برای خبرگزاری ها فرستاده شده است، از قول مدیرعامل اشاره شده که « امید با استفاده از ظرفیت رسانه ها و خبرنگاران فعال در حوزه میراث فرهنگی، کنشگران اجتماعی و شبکه های اطلاع رسانی محلی، استانی و سراسری زمینه ایجاد فضای رقابتی و مشارکت حداکثری جهت مرمت، احیاء و بهره برداری مدت معین از بناهای مورد اشاره فراهم شود.»
ایران یکی از مهمترین کانون های تاریخی جهان با میراث غنی از اماکن تاریخی است تعداد و پراکندگی این آثار که به روایتی تعداد آنها به بیش از یک میلیون اثر میرسد، این حقیقت را به ما یادآور می شود که بودجه های دولتی به تنهایی پاسخگوی مرمت این تعدد بناها نیست  و به همین جهت صندوق احیاء با نقشی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است در قالب مشارکت بخش خصوصی، احیاء و مرمت بناهای تاریخی را محقق می سازد، مشارکتی که به بهره برداری مدت معین از بناهای یاد شده با اعطای کاربری متناسب با شأن بنا و نظارت های مستمر صندوق احیاء در هر سه مرحله یاد شده، منتج می شود.
از دیگر سو در خبر آن رسانه محترم، از قول اقای محمد حسین دانایی، خواهر زاده مرحوم جلال آل احمد انتقاداتی در مورد کاربری تعیین شده برای این بنای تاریخی مطرح شده است که به نوعی پیش داوری محسوب می¬شود چرا که صندوق احیاء هنوز آگهی مزایده این بنای تاریخی را با ذکر جزئیات و کاربری پیشنهادی منتشر نکرده است و خبر صندوق احیاء صرفاً پیش آگهی کلی است که به منظور آگاهی و تنویر افکار عمومی از چنین ظرفیتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی برای احیاء و مرمت این بنای تاریخی منتشر شده است و پر واضح است که در تعیین کاربری برای این بنای تاریخی اقدامات فرهنگی اولویت اصلی خواهد بود.
از دیگر سو با احترام به اصنافی که از آن ها سخن به میان می¬آید، تقلیل کاربری فرهنگی- پذیرایی به فعالیت¬های قهوه خانه¬ایی و کافی¬شاپی صرف، حاکی از نگاه سطحی به موضوعات فرهنگی است و همانطور که امروزه در بسیاری از مراکز مهم فرهنگی، محلی برای پذیرایی متناسب با فضای فرهنگی مدنظر قرار می¬گیرد، منظور از اعطای چنین کاربری¬های احتمالی نیز می تواند برپایی بخش پذیرایی در کنار فضای فرهنگی، متناسب با شأن بنا  و اصالت اثر باشد.
در پایان از همه اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی و کنشگران اجتماعی دعوت می شود با بهره مند ساختن این مجموعه از آراء و نظرات سازنده خود صندوق احیاء را در انجام وظایف خود یاری دهند و همانطور که در گذشته نیز از طریق رسانه¬های ارتباط جمعی اعلام شده، این صندوق به منظور تجدید حیات ابنیه تاریخی، نیازمند یاری همه صاحب نظرانی است که دل در گرو اعتلای فرهنگ و تاریخ پرآوازه ایران زمین دارند

1398/7/14

کلید واژه: