امروز دوشنبه 5 خرداد 1399      
با حکم دکتر مونسان انجام شد:
هادی میرزائی به عنوان نماینده وزارت میراث فرهنگی در ارزشگذاری بناهای تاریخی منصوب شد
هادی میرزائی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با حکم علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان نماینده این وزارتخانه به­منظور ارزش­گذاری بناهای تاریخی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در متن این حکم آمده است:«به استناد آیین نامه هیأت وزیران به شماره 24756 / 44250 مورخ  89/2/6 به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان نماینده وزارتخانه منصوب می گردید تا نسبت به قیمت گذاری بناهای تاریخی در اختیار طبق تبصره ماده 2 و ماده 5 آیین نامه مذکور اقدام لازم را به عمل آورید.1398/8/28

کلید واژه: