امروز چهارشنبه 20 فروردين 1399      
تعامل صندوق احیاء با ادارات کل میراث فرهنگی در حوزه شناسایی سرمایه گذاران
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی، گفت : شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی دارای صلاحیت یکی از محور های عمده تعاملات صندوق احیاء با حوزه های استانی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، هادی میرزائی با تاکید بر اینکه استان قزوین ظرفیت کم نظیری در اماکن تاریخی و فرهنگی دارد گفت : امروز سعد السلطنه قزوین به عنوان یک نمونه ارزشمند از احیای بناهای تاریخی پیش روی سرمایه گذاران ابنیه تاریخی قرار دارد و امیدواریم با افزایش تعداد بناهای در حال بهره برداری صندوق احیاء در استان های مختلف این نمونه های ارزشمند افزایش یابد.

مدیرعامل صندوق احیاء افزود: شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی دارای صلاحیت یکی از محور های عمده تعاملات صندوق احیاء با حوزه های استانی است و بدین منظور می توان نقش اثربخشی را برای ادارات میراث فرهنگی در سراسر کشور تعریف کرد.

وی، گفت: به واسطه همکاری های مثبت اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین هم اکنون شاهد افزایش واگذاری ها به منظور احیاء و مرمت و بهره برداری مدت معین در بناهای تاریخی این استان هستیم و به طور قطع در آینده ای نزدیک پس از پایان مراحل مرمت این بناها اماکن ارزشمند دیگری وارد چرخه بهره برداری می شوند.

در ادامه این دیدار مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین افزود: در شرایط کنونی فرهنگ احیای بناهای تاریخی در حال تسری به بخش های بیشتری در جامعه است و در این میان اقدامات متناسب برای شناساندن ظرفیت های موجود نقش اثربخشی را در این حوزه ایفا می نمایند.

 


1398/11/24

کلید واژه: