امروز چهارشنبه 18 تير 1399      
هادی میرزاپی خاطرنشان کرد:
واگذاری های صندوق احیاء با محوریت ادارات کل میراث استانی انجام می شود
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در بازدید از غرفه استان اردبیل از واگذاری بناهای تاریخی با محوریت ادارات کل میراث استانی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، هادی میرزائی در بازدید از غرفه استان اردبیل با تاکید بر اینکه امروز احیای بناهای تاریخی در حال تبدیل به یک فرهنگ عمومی در بناهای مختلف کشور است افزود تعامل با ادارات کل استانی همواره یکی از محور های مورد تاکید در برنامه های صندوق احیا است

میرزائی افزود: در راستای افزایش این تعاملات در حوزه انتخاب نمایندگان صندوق احیاء در استان ها اولویت با مواردی است که مورد تایید استان باشند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در اولویت های واگذاری و انتخاب سرمایه گذاران دارای صلاحیت تلاش داشته ایم تا نظرات استان را مورد مداقه قرار دهیم. تا در چنین فضایی با کاهش نگرانی ها فضای رقابتی را برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی فراهم آوریم.

میرزائی ادامه داد: به طور قطع به واسطه اینکه استان با افراد دارای اعتبار و صلاحیت در حوزه فعالیت های خود بیشتر سر و کار دارند شناسایی سرمایه گذاران صاحب نام و دارای سابقه کار مثبت نیز برای آن ها آسان تر است و می توانند نظرات مشاوره ای صحیحی در این راستا به صندوق بدهند.

در ادامه این دیدار مدیرکل استان اردبیل با بیان اینکه تفویض برخی اختیارات از سوی صندوق احیاء به استان ها می تواند گره گشای برخی مسائل پیش رو در زمینه واگذاری بناهای تاریخی باشد، افزود: در مورد انتخاب کاربری های بناهای تاریخی در برخی موارد در حوزه استانی نظراتی وجود دارد که با لحاظ آن ها، فرآیند واگذاری های صندوق به موفقیت نزدیک تر می شود.

نادر فلاحی، یادآور شد: در گذشته مشکلاتی در حوزه انتخاب نمایندگان صندوق در استان اردبیل وجود داشت که امیدواریم با دقت نظر مدیریت جدید این مسئله نیز مرتفع شود.


1398/11/24

کلید واژه: