امروز پنجشنبه 23 مرداد 1399      
معرفی کتاب «احیا و باز زنده سازی بافت فرسوده شهر فامنین با تاکید بر توسعه پایدار شهری»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، باید اذعان داشت که امروزه بافت تاريخي شهرها به دليل ساختار سنتي، فرسودگي واحدهاي مسکوني، دشواري دسترسي، ضعف زيرساخت ها و تشکيلات زيست محيطي سير رکود و عقب ماندگي را طي مي کند. در راستاي اين تحولات بنيادين در شهرهاي تاريخي و رفع مشکلات از بافت تاريخي شهرها طرح هايي در قالب بازسازي نوسازي بهسازي و باز زنده سازي درزمينه هاي مختلف تهيه و اجرا شده است. شيوه برخورد با اين بافت هاي تاريخي متاثر از ديدگاه هاي فلسفي در شهرسازي متفاوت بوده است . از همین رو است که در دهه هاي اخير با احياء بافت تاريخي و رفع فرسودگي از شهرها و اعيان سازي به همراه حفظ و احياء هسته تاريخي و هماهنگي بين بافت نو و تاريخي با تاکيد بر هنجارها و ارزش هاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است.

علاقه مندان می توانند این کتاب را با قیمت 180000 ریال تهیه کنند.


1399/5/6

کلید واژه:باز زنده سازی، احیا بناهای تاریخی، بافت تاریخی، معرفی کتاب