امروز سه شنبه 11 آذر 1399      
نقش اثربخش، مدیرعامل صندوق احیاء در افزایش بازدیدهای کارشناسان رسمی از بناهای تاریخی
یک کارشناس رسمی دادگستری بر اثربخشی حضور مدیرعامل صندوق احیاء در افزایش تعداد بازدیدهای کارشناسان از ابنیه تاریخی و نقش مثبت آن در احیاء بناهای تاریخی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، داوود رستگار با اشاره به بازدیدهای پرتعداد کارشناسان رسمی دادگستری از بناهای تاریخی کشور، افزود: از زمان حضور هادی میرزائی در سمت مدیرعاملی و ریاست هیأت مدیره صندوق احیاء با توجه به اینکه وی فردی ثابت قدم در زمینه شناسایی ظرفیت های احیاء بناهای تاریخی کشور است، تعداد بازدید های کارشناسان رسمی از این ابنیه افزایش چشمگیری یافته است.
رستگار ادامه داد: مجموعه اقدامات انجام شده در دوره مدیریتی جدید، سبب ارتقاء اطلاعات و همچنین مستندات فنی کارشناسان رسمی شده است و در این روند هر چه میزان بازدیدها بیشتر باشد، تأثیر مستقیمی در مثبت بودن فرآیند مرمت، نجات بخشی و باززنده سازی ابنیه تاریخی دارد.
این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه مرمت بناهای تاریخی، اظهار داشت: انعقاد تفاهمنامه صندوق احیاء با شرکت‌های مشاوره ای نظیر عمران ایران و همکاری مثبت میان این دو، شرایط کارشناسی مزایده های صندوق را بهتر و مثبت تر کرده است.
رستگار در پایان یادآور شد: کارشناسانی که با صندوق در زمینه برآورد شرایط مزایده ها همکاری می‌کنند از کارشناسان رسمی قوه قضاییه و افراد خبره در عرصه مرمت، باستان شناسی، راه و ساختمان و جهانگردی هستند.

1399/6/1

کلید واژه:مرمت بناهای تاریخی، کارشناس دادگستری، مزایده، قوه قضاییه