امروز سه شنبه 11 آذر 1399      
تلاش های تحسین برانگیز مجموعه صندوق احیاء و روزهای خوش پسا کرونا
یک کارشناس رسمی دادگستری، گفت: تلاش های تحسین برانگیز مجموعه صندوق احیاء برای برپایی مزایده 91 بنای تاریخی نوید بخش روزهای خوش پسا کرونا برای این حوزه خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، نادر دارابی با اشاره به زحمات تحسین برانگیز مجموعه صندوق احیاء در تلاش برای باززنده سازی ابنیه تاریخی، افزود: امروز شاهد آن هستیم که مدیریت و پرسنل صندوق احیاء فراتر از اقدامات معمول در تلاش هستند تا با برگزاری فعالیت هایی نظیر برگزاری مزایده 91 بنای تاریخی، خدمتی ارزشمند را به جامعه هدف ارائه دهند.
وی در همین راستا، ادامه داد: شور و اشتیاق موجود برای انجام فعالیت ها سبب شده که کارشناسان رسمی و خبره که سال ها در این عرصه مشغول فعالیت هستند نیز به وارد میدان عمل شده و به عنوان بازوی کمکی به سیستم یاری دهند.
این کارشناس رسمی در رشته راه و ساختمان یادآور شد: این اقدامات قطعاً دستاوردهای مثبت و پر بار را در پی خواهد داشت و ما در آینده نزدیک این دستاورد ها را به صورت ملموس شاهد خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: شرایط پیش‌رو در حالی است که به‌ دلیل کرونا بسیاری از کسب و کارها رو به تعطیلی رفته است اما وجود چنین تلاش هایی نوید بخش روزهای خوش پسا کرونا برای احیاء بناهای تاریخی خواهد بود.


1399/6/1

کلید واژه:باززنده سازی، ابنیه تاریخی، کارشناس دادگستری، مزایده، راه و ساختمان