امروز شنبه 5 مهر 1399      
توسط اساتید دانشگاه هنر مطرح شد:
آزمایشگاه های فیزیک بناهای تاریخی و واقعیت مجازی، همراه میراث فرهنگی در احیاء بناهای تاریخی
سومین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی با اساتید دانشگاهی، با حضور اساتید دانشگاه هنر در محل عمارت مسعودیه برگزار و بر ضرورت بهره مندی از فناوری های نوین در حفظ و احیاء اماکن تاریخی و فرهنگی تأکید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در سومین نشست از سلسله نشست های هم اندیشی با اساتید دانشگاهی، هادی میرزائی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با اساتید دانشگاه هنر دیدار کرد.

در این دیدار، محمد حسین محمودی ساری، دانش آموخته دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران و قائم مقام مجری طرح های عمرانی و مشاور در طرح و توسعه و عضو هیأت علمی گروه آموزشی علم و فناوری معماری دانشگاه هنر، سید بهشید حسینی، دانش آموخته دکتری معماری دانشکده هنرهای زیبا، استاد تمام دانشگاه هنر و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی این دانشگاه و منوچهر معظمی، دانش آموخته دکتری تخصصی معماری دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی گروه آموزشی معماری داخلی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر به طرح مباحث خود پرداختند.

مهندس هادی میرزائی، مدیرعامل صندوق احیاء در این دیدار با اشاره به مأموریت جدید صندوق، یعنی «حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و فرش دستباف» در کنار احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی، به نقد برخی موارد پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه هیچ ماتریسی از نحوه تجهیز بنا شامل اقلیم، نحوه کاربری و ... وجود نداشته و هم اکنون شاهد ضعف در منصوبات متصله و منفصله نظیر اُرسی ها، مبلمان و تجهیز بناها هستیم.

رئیس هیأت مدیره صندوق احیاء با تأکید بر ضرورت بهره مندی سرمایه گذاران از مشاوران تخصصی به نقش دانشگاهیان در این خصوص اشاره کرد و گفت: ایجاد تفاهم نامه های دانشگاهی، نه تنها منجر به بهره مندی از ظرفیت علمی دانشگاهیان می شود، بلکه نگاهی ناظر را همراه می سازیم که ضمن نکته بینی و دقت ژرف تر، بدون نگاه سودجویانه به فعالیت می پردازند.

دانشگاه، میدان دار در مستندسازی های علمی

میرزائی در ادامه به نبود اطلاعات تکمیلی و کاربردی ابنیه های تاریخی اشاره داشت و تصریح کرد: دانشگاه این امکان را می تواند به وجود آورد تا دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، بر روی مستندسازی، مطالعات موردی و امکان سنجی پژوهش کنند و صندوق نیز از چنین پژوهش هایی حمایت خواهد کرد.

ترغیب سرمایه گذاری در بافت روستایی، زمینه ساز توسعه پایدار

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به تغییر ساختار قراردادهای صندوق در واگذاری بناها اشاره کرد و در این زمینه مطرح ساخت: پیشتر، یکی از مشکلات واگذاری بناها به سرمایه گذاران عدم الزام به بهره مندی از مشاور و نیز تعیین کاربری مطلوب برای بنا بود که با تغییراتی که صورت پذیرفت، هم اکنون ضمن برطرف کردن این موارد، نسبت به محل و نوع کاربری بنا نیز مدل های قراردادی متفاوتی طراحی شده است که بر این اساس، سرمایه گذاران نیز ترغیب خواهند شد تا صرفاً به دنبال بناهای شاخص نباشند و به سرمایه گذاری در بافت های روستایی نیز روی آورند.

میرزائی افزود: همچنین با بازنگری در مدت قرارداد و اجاره بها، هم اکنون به طور میانگین هر بنا 16 سال قابلیت واگذاری داشته و در خصوص اجاره بها نیز، نسبت به تورم سالیانه، به مبلغ اجاره اضافه می شود.

وی تأکید کرد: البته تمام این موارد، نسبت به محل و نوع کاربری بنا تعیین خواهد شد.

دانشگاه، مشاوری مطلوب در احیاء هویت بناهای تاریخی و فرهنگی

رئیس هیأت مدیره صندوق احیاء در ادامه به ضرورت بازیابی هویت اصلی بنا اشاره کرد و اذعان داشت: آنچه پیشتر شاهد بودیم، صرفاً اعطای کاربری اقامتی-پذیرایی به بناها بود که هم اکنون این رویه تغییر کرده است.

میرزائی ادامه داد: بر این اساس، بنایی همچون «حمام شاه اصفهان» مجدداً کاربری «حمام سنتی» پیدا خواهد کرد.

وی افزود: دانشگاهیان در این زمینه می توانند در قامت مشاوران علمی، با ایجاد کمیته های تخصصی به این بازیابی هویت بناهای تاریخی و فرهنگی کمک کنند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: احیاء هویت بنا، یکی از دغدغه های اصلی صندوق بوده و ما برای دستیابی به این هدف، از نگاه اقتصادی صِرف در واگذاری بنا دوری کرده ایم.

تعامل صندوق توسعه با جامعه دانشگاهی، اقدامی ماندگار

در ادامه این نشست، پروفسور سید بهشید حسینی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، با استقبال از ایجاد همکاری سازنده میان دانشکده متبوع خود و صندوق توسعه گفت: روند پیش‌گرفته شده در برقراری تعامل میان صندوق و جامعه دانشگاهی از جمله فعالیت های مهمی است که به عنوان یک اقدام ماندگار در سابقه فعالیت های این صندوق برجای خواهد ماند.

دانش آموخته دکتری معماری دانشکده هنرهای زیبا، افزود: ظرفیت های متقابل میان دانشگاه هنر و صندوق توسعه با انعقاد تفاهمنانه فی مابین مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شرکت های دانش بنیان؛ گزینه کاربردی برای تحقق اهداف

در ادامه دکتر محمد حسین محمودی ساری، قائم مقام مجری طرح های عمرانی و مشاور در طرح و توسعه دانشگاه هنر با مطرح ساختن چالش های صندوق اظهار داشت: دو چالش باید در همکاری های آتی صندوق مورد توجه قرار بگیرد؛ یکی آنکه ذهنیت منفی سرمایه گذاران در دریافت بناها برطرف شود تا عملکرد اجرایی آنها نیز به صورت مطلوب تری رشد پیدا کند و دیگری آنکه در عقد تفاهم نامه با دانشگاهیان، به دنبال پروپوزال های جدی باشید و برای بهره مندی هرچه بهتر نیز، جریمه و ضمانت اجرایی تعیین کنید.

عضو هیأت علمی گروه آموزشی علم و فناوری معماری دانشگاه هنر در توضیح نکات خود تصریح کرد: این ضرورت از آنجا نشأت می گیرد که با عقد یک تفاهم نامه مبتنی بر ضمانت اجرایی، علاوه بر بهره مندی از نگاه غیرسودجویانه دانشگاهیان، می توان از خروجی علمی و عملی مطلوب تری نیز بهره مند شد.

دانش آموخته دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران در ادامه بیان کرد: از دیگر سو، می توان از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نیز بهره مند شد؛ چراکه این شرکت ها قابلیت اجرایی بیشتری داشته و با حضور پررنگ دانشگاهیان نیز همراه است.

محمودی ساری همچنین مطرح ساخت: برای بناهای تاریخی و فرهنگی نیز می توان از «مدیرطرح» ها بهره مند شد تا آنها با فرایندهای اجرایی و عملیاتی، برنامه مطلوب و کاربردی که مبتنی بر اهداف صندوق نیز باشد را ارائه کنند و سرمایه گذار در چارچوب صحیح تری به فعالیت اقدام کند .

آزمایشگاه فیزیک بناهای تاریخی، حرکت در مسیر بهره مندی از فناوری

در ادامه نشست، دکتر منوچهر معظمی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی معماری داخلی دانشگاه هنر با اشاره به سخنان دکتر محمودی ساری اذعان داشت: عقد قرارداد با دانشگاه ها از مشکلات خاص خود برخوردار است و در نتیجه پیشنهاد می شود به منظور دست یابی به نتیجه های کاربردی تر، با شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان قرارداد همکاری امضاء کنید.

دانش آموخته دکتری تخصصی معماری دانشگاه تهران ادامه داد: در قرارداد با شرکت های دانشگاهی، زمان مشخص تری برای حصول نتیجه وجود داشته و قراردادها نیز به صورت شفاف تر و کاربردی تری منعقد خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در ادامه به ضرورت بهره مندی از فناوری در حفاظت و احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها می توان از آزمایشگاه هایی همچون فیزیک بناهای تاریخی، واقعیت مجازی، تحقیقات انرژی و فیزیک معماری در تقویت توان فنی و ارتقاء کیفیت احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی بهره مند شد.

تکمیل سند احیاء با نظرات متخصصان دانشگاهی

در ادامه نشست، دکتر مهدی حمزه نژاد، سرپرست مدیریت فنی و اجرایی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با اشاره به ضرورت همکاری با دانشگاهیان مطرح کرد: با همکاری با اساتید دانشگاهی می توانیم پژوهش های دانشجویان را نیز به واسطه همکاری فی مابین تقویت کنیم و به کاربردی تر شدن پژوهش های کشور نیز کمک کنیم.

عضو هیأت علمی گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: ما هم اکنون در برخی نیازهای فنی همچون کارهای تأسیسات و طراحی داخلی، ماتریس تعیین کاربری، مطالعه تکمیلی سند احیاء و مواردی از این دست می توانیم از ظرفیت های علمی و عملی دانشگاهیان بهره مند شویم.

دانش آموخته دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: هم اکنون سند احیاء به اساتید ومتخصصان دانشگاهی ارسال شده و منتظر کسب نظرات آنها هستیم تا بتوانیم با رویکردی کاربردی تر، علمی تر و تخصصی تر برای صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ریل گذاری کنیم.شایان ذکر است تا کنون نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه های شهید بهشتی و علم و صنعت ایران به منظور بهره مندی عملی از آراء و نظرات همه صاحب نظران و نخبگان دانشگاهی و با هدف بهبود عملکرد حوزه های مرتبط با مأموریت های صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی برگزار شده است.1399/6/17

کلید واژه:هم اندیشی، دانشگاه، دانشگاه هنر، آزماشگاه فیزیک، بناهای تاریخی، فناوری