امروز شنبه 5 مهر 1399      
تداوم مرمت و احیای بنای تاریخی سبزه‌میدان بجنورد
معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی از اجرای مرمت و احیای بنای تاریخی سبزه‌میدان بجنورد با اعتبار یک‌میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال خبر داد.

علی مستوفیان اظهار کرد: قرارداد سبزه‌میدان بجنورد به پیمانکار ابلاغ شده است و این بنای تاریخی در سال جاری با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال مرمت و احیا می‌شود.

به گزارش پایگاه اظلاع رسانی صابتا به نقل از خبرگزاری ایسنا، وی افزود: مجموعۀ سبزه‌میدان متشکل از یک کاروانسرا، حمام، راسته‌بازار و چند قهوه‌خانه از آثار دورۀ قاجار در شهر بجنورد است. شاخص‌ترین اثر این مجموعه کاروانسرا است که طرح کلی آن از یک میان سرا و ۳۴ حجره در اطراف آن تشکیل‌شده است.

معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی با بیان اینکه مجموعه سبزه‌میدان با شماره ۱۴۲۲۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، عنوان کرد: هرساله اعتباراتی برای مرمت این بنای تاریخی اختصاص می‌یابد.

تاکنون ۶۵۵ اثر طبیعی، تاریخی، ناملموس و اثر منقول از استان خراسان شمالی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که از این تعداد، ۵۱۱ اثر تاریخی، ۴۹ اثر طبیعی و ۷۵ اثر ناملموس و۲۰ اثر منقول تاریخی است.


1399/6/18

کلید واژه:سبزه میدان، احیا بناهای تاریخی، خبرگزاری ایسنا، خراسان شمالی، میراث فرهنگی