امروز پنجشنبه 23 مرداد 1399      

*روز جهانی جهانگردی یادآور اهمیت حفظ تاریخ یک ملت
پرهام جانفشان/مدیر عامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی هنگامی که سخن از تاریخ ایران به میان می آید نخستین چیزی که در ذهن تداعی می شود میراث فرهنگی است این پدیده اجتماعی از گذشته های دور و نزدیک بر جای مانده و تمدن و تاریخ یک ملت را رقم می زند. کشور ایران با این سابقه تاریخی نزدیک به یک‌میلیون اثر تاریخی شناسایی شده بیش از 34 هزار اثر ثبت ملی و 23 اثر ثبت جهانی دارد که نمایانگر اهمیت و فرصت های سرمایه‌گذاری پیش روی صنعت گردشگری ایران است.
دموکراسی و آزادی بیان دو کفه ترازوی شفافیت
امین صانعی مهری/ مدیر روابط عمومی صندوق احیاي بناهاي تاریخی آزادی بیان یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی و جزو جدايي‌ ناپذير نظام دموکراتیک به شمار می‌رود. رابطه آزادی بیان با دموکراسی، دو سویه است، به این معنا که آزادی بیان تنها در بستر یک نظام دموکراتیک تحقق پیدا می‌کند و دموکراسی نیز تنها در سایه آزادی بیان معنا پیدا می‌کند.خبرنگاران به‌عنوان مجریان رکن چهار دموکراسی مسئول تنظیم دو کفه ترازو یعنی آزادی بیان و دموکراسی هستند که این دو رابطه‌ای ارگانیک دارند.
1 2 3 4 5