بازدید فنی کارشناسان صندوق احیاء از روند فعالیت های مرمتی کاروانسرای دودهک

کارشناسان فنی صندوق مراحل فعالیت های مرمتی کاروانسرای دودهک استان مرکزی را مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، پیرو بازدید های ادواری کارشناسان فنی صندوق احیاء، کاروانسرای دودهک استان مرکزی به عنوان بناهای واگذار شده این صندوق، مورد بازدید قرار گرفتند .

فرشید عبدالهی رییس اداره فنی و مهندسی صندوق با اعلام این خبر، افزود: در جریان این سفر، کاروانسرای دودهک مورد بازدید قرار گرفت که این بنا در حال حاضر در مرحله مرمت بام و تجهیز بنا قرار دارد.1396/7/18