دیدار نوروزی رئیس سازمان میراث فرهنگی با شرکت های خصوصی وابسته،اتحادیه هتلداران ،آژانس های مسافرتی  و انجمن های صنایع دستی