در آغاز دومین رویداد هفته فرهنگی ابرکوه در سال 98، نمایشگاه عکس «الن سِکارولی» عکاس فرانسوی با موضوع رشته‌کوه‌های پیرنه و آلپ با عنوان «میان سرگشتگی و جاودانگی» با حضور «فیلیپین بانتژا» وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، در خانه تاریخی آقازاده افتتاح شد. فیلیپین بانتژا وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در ایران در حاشیه افتتاح اين نمایشگاه، اظهار کرد: دایر شدن این نمایشگاه از آن جهت اهمیت دارد که گواهی بر ارتباط فرهنگی خوب دو کشور ایران و فرانسه است كه از گذشته وجود داشته است و قطعاً اتفاقات خوب دیگری نیز پس از این نمایشگاه میان دو کشور است.