اولین تور شهرگشت ویژه نمایندگان غیر ایرانی همایش پنجمین اجلاس بین المللی مجمع جهانی شهرهای اسلامی از بازدید بزرگترین کاروانسرای درون شهری خاور میانه (مجموعه تاریخی فرهنگی کاروانسرای سعدالسلطنه ) اغاز شد .