پرهام جانفشان سرپرست صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی در جریان بازدید از بناهای تاریخی این صندوق در استان یزد از مجموعه چرخاب اردکان، مجموعه تاریخی آقازاده ابرکوه، کاروانسرای شمش و خانه تاریخی آقایی زاده یزد دیدن کرد.