جشن شب یلدا در خانه آقازاده ابرکوه ، هتل لاله یزد، خانه مستوفی شوشتر، خانه باقری گرگان و خانه صادقی اردبیل، کاروانسرای افضل