این نشست تخصصی به همت آکادمی صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با حضور محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12 و رضا فیضی دبیر اجرایی نشست و مدرس دانشگاه برگزار شد.