آکادمی صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی نشست تخصصی خلاقیت در تعیین کاربری بناهای تاریخی را با حضور دکتر پرهام جانفشان مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صندوق احیاء، دکتر یاسرجعفری معاون فنی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مهندس حمیدرضا سپهری مدیرعامل سابق مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و دکتر رضا فیضی دبیر اجرایی نشست و مدرس دانشگاه در عمارت مسعودیه تهران برگزار کرد.