امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه همکاری مشترک در زمینه احیای بناهای تاریخی روستایی