احیای ده بنا در چهار گوشه ایران؛ از اردبیل تا کرمان

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، با برگزاری مزایده از سوی صندوق توسعه واحیا، مسئولیت مرمت، احیا و حق بهره‌برداری در مدت معین مربوط به ده بنای تاریخی و فرهنگی در هفت استان و در شهرهای اردبیل، سبزه‌وار، تربت حیدریه، گرگان، … ادامه خواندن احیای ده بنا در چهار گوشه ایران؛ از اردبیل تا کرمان