فرصتی دوباره برای سرمایه گذاری در اماکن تاریخی و فرهنگی

صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی که در تازه ترین دور از مزایده های خود ۴۰ مجموعه تاریخی را به منظور مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق استفاده و بهره برداری مدت معین به فراخوان عمومی گذاشته بود، مهلت شرکت در این فراخوان را … ادامه خواندن فرصتی دوباره برای سرمایه گذاری در اماکن تاریخی و فرهنگی