امروز پنجشنبه 26 فروردين 1400      


تفاهم نامه همکاری مشترک بین صندوق احیاء و حوزه هنری امضا شد
  فصلی جدید در توسعه فرهنگ و هنر کشور
کاظمی از طرحی ویژه برای معرفی این بنای تاریخی در سطح ملی و بین المللی خبر داد
احیاء «خانه پدری جلال»، با رویکرد فرهنگی، هنری و آیینی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10