امروز پنجشنبه 26 فروردين 1400      


استاندار فارس در دیدار با مدیرعامل صندوق احیاء:
احیاء بناهای تاریخی شیراز جدی تر دنبال شود
در دیدار مدیرعامل صندوق احیاءبا نماینده ولی فقیه دراستان فارس تاکید شد
احیاء بافت تاریخی شیراز، فرصتی برای توسعه فرهنگ اسلامی ایرانی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10