امروز پنجشنبه 26 فروردين 1400      


جزئیات مرمت و احیاء« خانه پدری جلال»
بیش از 34 هزار اثر تاریخی ثبت ملی و نزدیک به یک میلیون اثر واجد ارزش تاریخی فرهنگی در کشور وجود دارد که باید از هر پتانسیلی برای مرمت و احیاء آنها استفاده کرد. خانه پدری جلال از جمله این آثار است که به تازگی به صندوق احیاء واگذار شده است تا با جذب سرمایه گذار صلاحیت دار نسبت به مرمت، احیا و بهره برداری از آن اقدام کند. معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در پی سوالات ایجاد شده برای این بنا، به تشریح جزئیات مرمت و احیاء آن پرداخته اشت.
کیستی و چیستی ما در گرو احیای بناهای تاریخی است
محمدرضا نیکبخت استاد برجسته معماری کشور، معتقد است حفظ و احیای بناهای تاریخی باعث تقویت حافظه تاریخی ما خواهد شد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه می تواند علاوه بر پیامدهای مثبت اقتصادی، باعث می شود این نگاه و رویکرد در لایه های اجتماعی جامعه شود و در نتیجه باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود. به گفته او کیستی و چیستی جامعه با مرمت و احیاء این بناهای تاریخی یادآوری می شود و در نتیجه علاوه بر هویت بخشی، ارتقای حس تعلق خاطر ملی را هم در پی خواهد داشت.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10