امروز پنجشنبه 26 فروردين 1400      


فیروز فیروز استاد برجسته معماری ایران با تاکید بر نقش اثربخش صندوق احیاء بناهای تاریخی:
دیوانخانه شیراز نیازمند مشارکت یک سرمایه گذار قوی و مورد وثوق مردم است
علی اوسط هاشمی احیاء و مرمت بناهای تاریخی از طریق مهارت،  یک ضرورت است//هادی میرزائی:  قطعا بدون مهارت افزایی و آموزش های تخصصی، توانمندسازی تحقق پیدا نمی کند
علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با قدردانی از اهتمام جدی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به توانمند سازی گروه های مرجع در حوزه های مأموریتی خود، گفت: به جریان سازی ملی و تفاهمی بزرگ برای توسعه و توانمندسازی بخشی از جامعه در حوزه اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی نیاز داریم تا به کثرت اشتغال ثروت زا با توسعه و توانمندسازی از طریق مهارت نائل شویم.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10