امروز يکشنبه 26 ارديبهشت 1400      
صندوق احیاء و شرکت سیوان صنعت پایدار تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند
صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و شرکت سیوان صنعت پایدار با هدف تبادل همکاری های دانش پایه، مطالعاتی، فرهنگی و هنری تفاهمنامه امضا کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، هادی میرزائی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در مراسم انعقاد این تفاهمنامه، گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانمند در عرصه فرهنگ سازی احیاء بناهای تاریخی و همچنین ارائه دهندگان خدمات ترویجی در حوزه صنایع دستی و فرش دستباف یکی از راهبردهای صندوق در ارتقاء سطح فعالیت های خود است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت سیوان صنعت پایدار تجارب خوبی را در حوزه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و هنری داشته است که این تجارب ارزنده می توانند در حوزه فعالیت های صندوق نیز یاری رسان باشند.

در ادامه این نشست مرجان کرمی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سیوان صنعت پایدار با اشاره به اقدامات اثربخش صندوق احیاء در بازنده سازی ابینه تاریخی کشور و ارتقاء فرهنگ احیاء، گفت: استقبال مسئولان این صندوق از همکاری های مشترک به طور قطع نتایج ملموسی را در ارتقاء حوزه خدمت رسانی در حوزه گردشگری و صنایع وابسته خواهد داشت.1399/8/26

کلید واژه: