امروز يکشنبه 26 ارديبهشت 1400      
برگزاری نشست فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از 15 بنای تاریخی و فرهنگی
نشست فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از 15 بنای تاریخی و فرهنگی به منظور مرمت و احیاء، صبح امروز 27 دی ماه با حضور اعضای رسمی کمیسیون مزایده و نماینده بازرسی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در پی فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری مدت معین 15 بنای تاریخی فرهنگی به بخش خصوصی، جهت مرمت و احیاء، پاکت های الف  و ب ارسالی از سوی متقاضیان به دبیرخانه فراخوان در نشست کمیسیون مزایدات صندوق احیاء بازگشایی شد.

بر این اساس تقاضای 11 سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در هفت بنای تاریخی شامل خانه ناصح زاده تبریز، حمام پیرزرگر اردبیل، قلعه کنجانچم ایلام، اتاق آئینه شهرکرد، خانه تیزنو دزفول، ساباط و خانه مستوفی بشرویه، حمام مریان تالش به تایید کمیسیون مزایدات رسید.

گفتنی است تاریخ گشایش پاکت «ج » روز چهارشنبه مورخ 11/08/ 1399 رأس ساعت 8 صبح در محل دفتر مرکزی صندوق به نشانی مذکور تشکیل و برندگان نهایی فراخوان اعلام می گردد .


 

 


1399/10/27

کلید واژه: