امروز پنجشنبه 26 فروردين 1400      
فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاران
فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از 29 بنای تاریخی فرهنگی
۲۹ بنای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور به منظور احیاء، مرمت و واگذاری حق استفاده و بهره برداری مدت معین به فراخوان عمومی گذاشته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در تازه ترین دور از فراخوان های عمومی خود، بناهای تاریخی زیر را به صورت قرارداد سرمایه‌گذاری در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق استفاده و بهره‌برداری مدت معین واگذار می کند:


خانه امیر پرویز (تبریز) با کاربری فرهنگی - آموزشی (موزه صدا با کاربری آموزشی با حفظ کاربری موجود (

خانه پروین اعتصامی(تبریز) با کاربری فرهنگی- هنری

خانه علوی (تبریز) با کاربری فرهنگی آموزشی (موزه همراه با آموزشگاه سفال با حفظ کاربری موجود (

عصارخانه شیخ (جماله) 3 دانگ (اصفهان) با کاربری فرهنگی کارگاه صنعتی (عصارخانه ) - پذیرایی ) شربتخانه)

حمام خسرو آقا (اصفهان) با کاربری فرهنگی پذیرایی (محدود)

باغ برج علی اکبری (گلپایگان) با کاربری اقامتی-پذیرایی تفریحی-ورزشی

حمام حاج رئیس (تربت حیدریه) با کاربری پذیرایی درمانی - بهداشتی (حمام ایرانی)

رباط کامه (تربت حیدریه) با کاربری اقامتی-پذیرایی

کاروانسرای یونسی (بجستان، خراسان رضوی) با کاربری اقامتی-قوم گردی

کاروانسرای آهنگ (بجستان، خراسان رضوی) با کاربری خدمات پذیرایی

کاروانسرای مزینان (داورزن، خراسان رضوی) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی

رباط سنگ بست (فریمان، خراسان رضوی) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی(مجتمع گردشگری بین راهی)

خانه طلوعی فر (دزفول) با کاربری فرهنگی-هنری پذیرایی-تجاری

خانه حشمت الشکر(سمنان) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی

کاروانسرای شاه عباسی (دامغان) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی

خانه های فاضلی (ایرانشهر، سیستان و بلوچستان) با کاربری فرهنگی- هنری-موزه-پذیرایی

باغ خالصه بمپور (ایرانشهر، سیستان و بلوچستان) با کاربری اقامتی-پذیرایی فرهنگی-هنری (به منظور کوشک باغ)

قلعه حیدر آباد (خاش، سیستان و بلوچستان) با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی

قلعه کنت (سراوان، سیستان و بلوچستان) با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی

خانه خطیبی و خانه زینعلی و اسدی (قزوین) با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی

خانه پیرمرادی (سنندج) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی

حمام اروج (رامیان، گلستان) با کاربری بهداشتی درمانی(حمام ایرانی) پذیرایی

کاروانسرای قزلق (جنگل های هیرکانی، گلستان) با کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی (مجتمع گردشگری بین راهی) محور تاریخی طبیعی جنگلهای هیرکانی

کاروانسرای دیمه لو(جنگل های هیرکانی، گلستان) با کاربریرهنگی، اقامتی، پذیرایی (مجتمع گردشگری بین راهی) محور تاریخی طبیعی جنگلهای هیرکانی

کاروانسرای رباط سفید (جنگل های هیرکانی، گلستان) با کاربریرهنگی، اقامتی، پذیرایی (مجتمع گردشگری بین راهی) محور تاریخی طبیعی جنگلهای هیرکانی

خانه کشفی (خرم آباد) با کاربری فرهنگی-پذیرایی

خانه عبادی (آمل) با کاربری فرهنگی-هنری-اقامتی-پذیرایی

خانه قریشی (آمل) با کاربریاقامتی-پذیرایی

خانه آشتیانی (آشتیان، مرکزی) با کاربری فرهنگی-اقامتی-پذیرایی

کاروانسرای دولت آباد (دولت آباد، مرکزی) با کاربری اقامتی (مجتمع گردشگری بین راهی

حمام ارامنه (همدان) با کاربری فرهنگی-پذیرایی (شربتخانه)


واجدین صلاحیت و درخواست کنندگان می توانند از تاریخ نشر آگهی (6 اسفند) حداکثر تا روز سه شنبه 19 اسفند 99، اسناد مزایده را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت‌مسعودیه، ساختمان صندوق احیا و شماره تلفن 17-33992016-021 یا پایگاه اینترنتی صندوق احیا و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات دریافت نموده و مدارک مربوطه را تکمیل و نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه اقدام نموده و رسید دریافت نمایند.


جزئیات و اطلاعات در اسناد مزایده درج شده است .1399/12/6

کلید واژه: