امروز يکشنبه 10 مرداد 1400      
با تصویب کمیسیون مزایدات صندوق احیا
فراخوان عمومی واگذاری 21 بنای تاریخی و فرهنگی تمدید شد
صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، با تصویب کمیسیون مزایدات، مهلت شرکت در فراخوان عمومی واگذاری مرمت، احیاء و حق بهره برداری مدت معین 21 مجموعه تاریخی و فرهنگی را تمدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، با پایان یافتن مهلت شرکت در فراخوان های عمومی واگذاری حق بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی(اسفند 99)، صبح امروز 16 فروردین نشست کمیسیون فراخوان با حضور اعضای رسمی کمیسیون مزایده، نماینده سازمان بازرسی کشور و نماینده بازرسی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار و با تصویب این کمیسیون مهلت شرکت در فراخوان عمومی 21 بنای تاریخی تا 25 فروردین 1400 تمدید شد.

این بناهای تاریخی شامل خانه های تاریخی امیر پرویز، پروین اعتصامی و علوی تبریز ، عصارخانه شیخ (جماله) اصفهان، باغ برج علی اکبری گلپایگان، رباط کامه تربت حیدریه، کاروانسراهای یونسی و آهنگ بجستان (خراسان رضوی)، کاروانسرای مزینان داورزن (خراسان رضوی)، رباط سنگ بست فریمان( خراسان رضوی)، خانه طلوعی فر دزفول، خانه حشمت اللشکر سرخه (سمنان)، کاروانسرای شاه عباسی دامغان، قلعه حیدر آباد خاش (سیستان و بلوچستان)، قلعه کنت سراوان (سیستان و بلوچستان)، حمام اروج رامیان (گلستان)، خانه عبادی آمل، خانه آشتیانی آشتیان(مرکزی)، کاروانسرای دولت آباد (مرکزی)، حمام ارامنه همدان و کاروانسرای مهر است.

واجدین صلاحیت و درخواست کنندگان می توانند اسناد مزایده را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت‌مسعودیه، ساختمان صندوق احیا و شماره تلفن 17-33992016-021 یا پایگاه اینترنتی صندوق احیا و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات دریافت، مدارک مربوطه را تکمیل و نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه فراخوان تا ساعت 16 مورخ 25 فروردین 1400 اقدام نمایند.

همچنین در این نشست پاکات الف ارسالی به دبیرخانه مزایدات برای بناهای تاریخی حمام حاج رئیس (تربت حیدریه)، باغ خالصه بمپور (ایرانشهر، سیستان و بلوچستان)، خانه خطیبی و خانه زینعلی و اسدی (قزوین)، کاروانسراهای قزلق، دیمه لو و رباط سفید (جنگل های هیرکانی، گلستان)، خانه قریشی (آمل) و حمام شاه (اصفهان) به تایید کمیسیون رسید تا ارزیابی فنی و اقتصادی متقاضیان برای انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح صورت پذیرد.


1400/1/16

کلید واژه: