امروز يکشنبه 10 مرداد 1400      
با تصویب کمیسیون فراخوان های عمومی صندوق احیاء صورت گرفت
مرمت و احیاء شش بنای تاریخی با سرمایه گذاری بخش خصوصی
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، از واگذاری شش بنای تاریخی به بخش خصوصی به منظور مرمت، احیا و حق بهره برداری مدت معین خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، هادی میرزائی با اشاره به نتایج فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری برخی بناهای تاریخی گفت: صبح امروز 18 فروردین ماه، نشست کمیسیون مزایدات صندوق احیاء با حضور اعضای رسمی کمیسیون، نماینده سازمان بازرسی کل کشور و نماینده بازرسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد و پس از بررسی پاکات واصله از سوی متقاضیان، واگذاری حق بهره برداری مدت معین شش بنای تاریخی به تایید این کمیسیون رسید.

به گفته او این بناهای تاریخی شامل حمام شاه (اصفهان)، حمام حاج رئیس (تربت حیدریه)، باغ خالصه بمپور (ایرانشهر)، خانه خطیبی، زینعلی و اسدی (قزوین)، کاروانسراهای قزلق، دیمه لو و رباط سفید (جنگل های هیرکانی گلستان) و خانه قریشی (آمل) است.میرزائی با تاکید بر اینکه مهمترین رسالت صندوق احیاء حفظ و مرمت بناهای تاریخی است، بهترین راهکار برای جلوگیری از تخریب و ویرانی این بناها را سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با نظارت صندوق احیاء عنوان کرد.

گفتنی است پیش از این نیز کمیسیون مزایدات، فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری 21 بنای تاریخی را تمدید کرده بود. این بناهای تاریخی شامل خانه های تاریخی امیر پرویز، پروین اعتصامی و علوی تبریز ، عصارخانه شیخ (جماله) اصفهان، باغ برج علی اکبری گلپایگان، رباط کامه تربت حیدریه، کاروانسراهای یونسی و آهنگ بجستان (خراسان رضوی)، کاروانسرای مزینان داورزن (خراسان رضوی)، رباط سنگ بست فریمان( خراسان رضوی)، خانه طلوعی فر دزفول، خانه حشمت اللشکر سرخه (سمنان)، کاروانسرای شاه عباسی دامغان، قلعه حیدر آباد خاش (سیستان و بلوچستان)، قلعه کنت سراوان (سیستان و بلوچستان)، حمام اروج رامیان (گلستان)، خانه عبادی آمل، خانه آشتیانی آشتیان(مرکزی)، کاروانسرای دولت آباد (مرکزی)، حمام ارامنه همدان و کاروانسرای مهر است که واجدین صلاحیت و درخواست کنندگان می توانند اسناد مربوطه را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا یا پایگاه اینترنتی صندوق احیا و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات دریافت کرده و پس از تکمیل آن نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه فراخوان تا ساعت 16 مورخ 25 فروردین 1400 اقدام نمایند.
1400/1/18

کلید واژه: